Stuudium

Õpetajasõbralik rühmapäevik, toidukordade arvestus, põhjalik suhtlusmoodul ja palju muud lasteaia igapäevatööks vajalikku. Ilma peidetud lisatasude ja reklaamita.

Stuudiumit kasutab juba rohkem kui 250 haridusasutust üle Eesti.
Kutsuge meid külla ja tutvustame teile Stuudiumit:

info@stuudium.com

Stuudiumi võimalused

Stuudiumi lasteaedade versioonis saab…

  • Täita rühmapäevikuid, liikumis- ja muusikategevuse päevikuid, …
  • Täita kuu- ja nädalaplaane, lisada päevade tegevusi. Kõik lisatud plaanid on lapsevanematele kohe näha, lisaks saab plaanid vajadusel otse Stuudiumist ka välja printida.
  • Pidada arvestust toidukordade üle; info saab Stuudiumist saata otse raamatupidamisele. Lapsevanemad saavad oma lapse puudumistest ette teatada otse Stuudiumi kaudu — info jõuab automaatselt juhtkonna ning rühmaõpetajani.
  • Täita laste koolivalmiduskaarte

Suhtlus

Stuudiumi suhtluses saavad omavahel infot jagada ja sõnumeid saata õpetajad ja lapsevanemad. Sõnumeid saab saata nii üksikutele kasutajatele kui ka gruppidele - näiteks saab direktor saata sõnumi kogu lasteaiale või õpetaja oma rühma lapsevanematele.

Suhtluse kalendrisse lisatavad sündmused on samuti näha vaid asjaosalistele — sihtgrupi valib sündmuse looja. Vajadusel saab Stuudiumi kalendrist luua ka avaliku vaate, mille saab lisada lasteaia kodulehele.

Kalendrisse saab kanda ka õpetajate puudumised ja asendused — asenduse info ilmub selle õpetaja rühma lapsevanematele, asendusõpetaja saab automaatselt ligipääsu asendatava õpetaja päevikutele, ning juhtkonnale koostatakse puudumiste ja asenduste aruanne.


Veebilehed

Stuudiumi kaudu saad ehitada ja hallata ka lasteaia kodulehekülge.


Ülesanded

Stuudiumis saavad õpetajad luua ülesannete nimekirju — seda saab kasutada nii endale meeldetuletuste lisamiseks, kui ka kolleegidele ülesannete määramiseks.