Stuudium

Õpetajasõbralik päevik, õpilaste nimekirjade haldamine, õppematerjalide jagamine, põhjalik suhtlusmoodul ja palju muud huvikooli igapäevatööks vajalikku. Ilma peidetud lisatasude ja reklaamita.

Stuudiumit kasutab juba rohkem kui 250 haridusasutust üle Eesti.
Kutsuge meid külla ja tutvustame teile Stuudiumit:

info@stuudium.com

Stuudiumi võimalused

Stuudiumi huvikoolide versiooni kasutavad muusika-, kunsti-, spordi-, ja huvikoolid üle Eesti.

Stuudiumi huvikoolide versioonis saab lisaks päevikute täitmisele ja tagasiside andmisele veel…

  • Hallata huviringide ja ainete õppekavade koode, õpilaste õppevormi, ning seda infot EHISesse üle kanda.

  • Hallata õpilaste õppetasu maksjate infot, ning seda raamatupidamisele edastada.

  • Hallata õpilaste nimekirju, ning soovi korral lisada õpilaste juurde erinevat vajalikku lisainfot: õpilase üldhariduskooli info, erisoovid või -vajadused, ja palju muud.

  • Eksportida Stuudiumist kalendriaasta päevikud, õpilased ja maksjad tulumaksutagastuse aruande tarbeks.

  • Kasutada Stuudiumit huvikooli registreerimiseks ning lahkumisavalduste haldamiseks. Samuti on võimalik lisada muid avalduste tüüpe, näteks lähetused, esinemised ja muu taoline.


Päevikud

Õppeaasta alguses saavad kõik õpetajad endale ise vajalikud päevikud teha — päevikud saab teha nii rühmapõhiseid, kui ka individuaalsed (näiteks pilliõppe tarbeks).

Päevikusse saab kiirelt ja lihtsalt sisse kanda tundide teemad, hinded ning hinnangud ja puudumised. Vajadusel saab lisaks lisada ka koduseid töid või muid ülesandeid.


Õpilaste ja lapsevanemate info

Õpetaja saab päevikust vaadata kõikide oma õpilaste ja lapsevanemate kontaktandmeid. Lisaks on näha, kui harva või tihti õpilased ja lapsevanemad Stuudiumit külastavad.


Suhtlus

Stuudiumi suhtluses saavad omavahel infot jagada ja sõnumeid saata õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Sõnumeid saab saata nii üksikutele kasutajatele kui ka gruppidele - näiteks saab direktor saata sõnumi kogu koolile või õpetaja oma päeviku õpilastele. Sõnumite teavitusted jõuavad inimesteni läbi Stuudiumi veebilehe, Stuudiumi app’i või e-maili.

Suhtluse kalendrisse lisatavad sündmused on samuti näha vaid asjaosalistele — sihtgrupi valib sündmuse looja. Vajadusel saab Stuudiumi kalendrist luua ka avaliku vaate, mille saab lisada kooli kodulehele.

Kalendrisse saab kanda ka õpetajate puudumised ja asendused — asenduse info ilmub selle õpetaja õpilastele, asendusõpetaja saab automaatselt ligipääsu asendatava õpetaja päevikutele, ning juhtkonnale koostatakse puudumiste ja asenduste aruanne.


Jututoad

Stuudiumis on jututoad õpetajatele ja huviringidele. Jututuba on lihtne võimalus — eriti distantsõppe puhul — õpilastega ühenduses olla, ja näiteks virtuaaltunni ajal infot vahetada või küsimustele vastata.


Võistluste ja esinemiste andmed

Kui õpilased osalevad võistlustel, esinemistel või konkurssidel, saab õpetaja nende osalemised ja saavutused päevikusse lisada - kooli juhtkonna jaoks moodustub nendest andmetest ülevaade kõigest toimunust.


Õpilasel ja lapsevanemal on kõigest ülevaade

Õpilased ja lapsevanemad näevad Stuudiumis ühel lehel kõike mis toimunud on — toimunud tunnid ja nende kirjeldused, kodused ülesanded, sõnaline tagasiside ja hinded, kiitused/märkused, puudumised ja hilinemised.


Stuudiumi app õpilastele ja lapsevanematele

Stuudiumi app‘is saab hoida silma peal tagasisidel, kodutöödel ja suhtlusel. App on tasuta ja reklaamivaba.


Puudumistest ette teatamine

Lapsevanemad saavad oma lapse puudumistest teada anda otse Stuudiumis — info on automaatselt näha juhtkonnale ning lapse õpetajatele.


Ainekavad ja töökavad

Stuudiumi kaudu saab koguda ja hallata õpetajate koostatud ja esitatud aine- ja töökavasid. Kava saab täita otse Stuudiumis, või üles laadida juba valmis faili.

Stuudiumis olevad kinnitatud ainekavad saad automaatselt kooli kodulehele lisada.


Õppematerjalid

Stuudiumis saab iga õpetaja või juhendaja luua materjalikogumikke, ja neid jagada oma õpilaste, teiste õpetajate või kasvõi kogu kooliperega. Materjalikogumikku saab üles laadida faile, lisada linke või muid tekste, ja infot kaustadesse korrastada.

Lisatud materjali saab päevikus kiiresti õpilastele koduseks ülesandeks märkida, ja õpilased saavad oma tööd samuti otse Stuudiumisse lisada — nii saab mugavalt kokku koguda näiteks õpilaste kirjalikud tööd või muud failid.


Avaldused

Stuudiumi kaudu saab koguda ja menetleda erinevaid kooli personali avaldusi: näiteks puhkuse-, lähetus- ja koolitustaotlusi. Kool saab ise paika panna vajalikud avalduse vormid ning avalduse liikumisringi.


Registreerimised

Registreerimiste mooduliga saad korraldada erinevaid registreerimisi. Näiteks saab Stuudiumis läbi viia valikainetesse, arenguvestlustele või klassi väljasõidule registreerumise, õpetajate koolitustele kirja paneku, või lapsevanematelt nõusolekute kogumise.


Küsitlused

Stuudiumis saab korraldada küsitlusi — kool koostab küsitluse vormi erinevate valikvastuste ja/või vabavormis teksti valikutega, ja suunab selle vastamiseks sobivatele inimestele; küsitleda saab õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid. Nii saab korraldada näiteks üldiseid rahuloluküsitlusi või koguda tagasisidet läbitud kursuste kohta.


Õpilaste arengu kaardid

Stuudiumis saab täita õpilaste individuaalse arengu kaarte, talletada infot individuaalse õppekava kohta, või talletada muid olulisi märkmeid. Erinevaid avatud kaarte saab jagada täpselt nende inimestega, kellel on vaja infot näha ja/või muuta.


Veebilehed

Stuudiumis saab ehitada veebilehti. Luua saad kooli kodulehe, väiksemad infolehed erinevate klubide, ringide, õpilasesinduse või muude kooliga seotud organisatsioonide jaoks või näiteks veebiportaali õpetajatele-õpilastele IT-abimaterjalide üles panemiseks.


Ülesanded

Stuudiumis saavad õpetajad luua ülesannete nimekirju — seda saab kasutada nii endale meeldetuletuste lisamiseks, kui ka kolleegidele ülesannete määramiseks.


Abi ehk helpdesk

Stuudiumisse on sisse ehitatud abi-keskkond, kus kõik kasutajad (õpilased, vanemad ning õpetajad) saavad erinevatel teemadel abi küsida või ettepanekuid teha. Abi ei puuduta ainult Stuudiumit - kool saab seda kasutada ka kohalike arvutimurede või muude probleemide haldamiseks (katkised projektorid, halva leviga WiFi, …).


…ja palju muud

Stuudiumis on ka palju muid võimalusi. Ülevaate selle kohta, kuidas Stuudium areneb, leiad Stuudiumi abi lehelt.