Logi sisse

Stuudium

Stuudium:
e-riigi vääriline e-päevik

Õpetajasõbralik päevik, õppematerjalide haldamine, põhjalik suhtlusmoodul ja kõik kooli igapäevatööks vajalik.

Ilma peidetud lisatasude ja reklaamita.

Stuudiumiga on liitunud juba üle 150 haridusasutuse üle Eesti.
Kutsuge meid külla ja tutvustame teile Stuudiumit:

info@stuudium.com

Kiire ja mugav e-päevik

Meie jaoks on oluline, et õpetaja igapäevatöö oleks võimalikult kiire ja lihtne. Päeviku täitmine võtab sekundeid, mitte minuteid.

Tunni lisamine Stuudiumis

Tunni sisse kandmiseks kulub 11 sekundit

Stuudiumis on tarvis tunni juurde märkida ainult tunni kuupäev ja tunnis käsitletud teema. Soovi korral võib tunni külge lisada ka kodutöö ning viidata õppematerjalile.

Kodutöö võid lisada järgmisele päevale või järgmisesse aastasse

Sisesta suuremad projektid ja kirjatööd varakult: õpilased näevad kodutöid tähtaja lähenedes ning saavad oma aega ette planeerida.

Arvestuslikud hinded

Kui õpetaja kannab sisse kontrolltööde ja arvestuste hindeid, tõstetakse need vanematele ja õpetajale eraldi esile. Arvestuslikele hinnetele võib määrata ka kaalu, mida keskmise arvutamisel kasutada.

Kontrolltööde graafik

Aineõpetaja saab kontrolltööd lisada graafikusse, kus ta näeb ka juba varem kavandatud arvestusi. Graafik kontrollib õpilasepõhiselt, et ei mindaks vastuollu riiklike piirangutega.

Tundide loetelu

Kõikidest sisse kantud tundidest moodustub õppeperioodi kohta eraldi aruanne. Õpetaja näeb, mitu tundi ta kursuse jooksul sisse kandnud on – ning aruannet on hea uuel õppeaastal töökava aluseks võtta.

Suhtlemine ja vanemate aktiivsus

Õpetaja saab kahe klikiga saata oma õpilastele ja/või nende vanematele sõnumi. Lisaks näeb õpetaja, kui tihti õpilased ja vanemad Stuudiumisse sisse logivad ning ennast infoga kursis hoiavad.

Kodutöö mahu hindamine

Soovi korral saab õpetaja lisada kodutööle hinnangulise aja, mis peaks ülesande täitmisele kuluma. Nii on õpilastel lihtsam oma aega planeerida ning kooli juhtkond saab veenduda, et õpilaste kodune koormus liialt suur ei oleks.

Kodutööde lisamise piirang

Õpilaste palvel ei luba Stuudium pärast teatud kellaaega järgmiseks koolipäevaks enam kodutöid lisada. Piirangu rakendamine on muidugi kooli otsustada.

Kiitused ja märkused

Ainepäeviku kaudu saab lisada kiituseid ja märkuseid üksikutele õpilastele või mitmele õpilasele korraga.

Tasemetööd, üleminekueksamid, võistlustulemused ja palju muud

Õpetaja saab päevikusse sisse kanda ka eksamite ja loovtööde hinded, võistlustulemused ning mistahes muud olulised tulemused. Täpsed hinnete liigid saab iga kool ise valida.